World championship windsurfing 2014 Gallipoli WK

 

Ondertekend, verzegeld en opgeleverd! Lars van Someren is de nieuwe 2014 Junior World Champion Formula Windsurfing. Congratz Lars met deze geweldige sportieve prestatie!

 

Het winnen van een wereldkampioenschap doe je niet ‘zomaar’. Een voorwaarde is dat je wel degelijk een zeer getalenteerd atleet moet zijn. Maar ook de bereidheid om hard te werken, offers brengen om verder te gaan op momenten waar anderen zouden stoppen. En waar anderen ja zeggen, zeg jij nee. Dit alles met ultiem doel om beter te worden, en uiteindelijk de beste van de wereld te zijn.

10465446_10203508913796478_6682212159239553399_oDit is Lars van Someren / Ned-800 zijn eerste Wereldtitel. Een buitengewone prestatie door een buitengewone jongeman. Maar grote atleten die goede resultaten bereiken, kunnen niet zonder een geweldig support team. Hoewel het de boogschutter is en niet de pijl die de roos raakt, willen wij onze dank betuigen aan degenen die in belangrijke mate hebben bijgedragen aan Lars zijn ontwikkeling en het huidige sportieve succes.

Wij willen de coaches bedanken Robbert-Jan Van Velzen, Raul Saubidet en Marc van Santen voor het uitgebreid werken met Lars op het water. Bovendien, het enthousiaste team van InspanningLoont houdt Lars op het spoor op meerdere manieren. En Lars is bevoorrecht met de grote steun van zijn sponsoren Windsurfing4you, The Loft Sails en Patrik Diethelm boards. Verder op persoonlijke vlak hebben Tjitse Spitse, Pieter Eliens, Monty Spindler en David Kashy aanzienlijke bijgedragen aan de technische, tactische en algemene ontwikkeling van Lars’ zijn spullen en Formula set-up, waarmee hij de snelste Formula Windsurfing Junior van de wereld werd!

Ook Windsurfingclub Windsurf Vereniging Almere Centraal moet worden gecrediteerd voor het verstrekken van het fundament waar talent op kan groeien en voor het mogelijk maken van extra tijd op het water. Trainen met andere talenten zorgt ervoor dat iedere dag de lat ontzettend hoog gelegd wordt!

Zonder de onvoorwaardelijke steun van het Montessori Lyceum Flevoland zou het niet mogelijk zijn geweest voor Lars om zijn schoolwerk op het hoogste niveau met zijn sportieve ambities te combineren. Zowel directeur mevrouw San Helferichs en mentor Joel de Bruijn maakten een groot verschil voor Lars in dit opzicht.

10530479_10203508958197588_1757214079568221285_oEn zeker zijn dedicated ‘Caddy Daddy’ die hem overal mee naar toe zal nemen waar ooit nodig. Maar even belangrijk – en vaak over het hoofd gezien – is de sterke en ondersteunende rol van zijn moeder. Ervoor zorgend dat zowel school als sport op schema blijven, vaker wel dan niet thuis achterblijvend zorg dragen voor Claire, wanneer ‘haar jongens’ weer weg zijn naar weer een of ander evenement ergens. Dank allen voor het mogelijk maken!

Het toont gewoon dat zelfs Champs (Kampioenen) – of juist vooral Champs – never walk alone. Mille grazie voor alle supporters van Lars!

 

Lees nog meer:

Artikel op Windsurfing.nl

Artikel op Motion Windsurfing magazine

English:

Signed, sealed and delivered! Lars van Someren is the new 2014 Junior World Champion Formula Windsurfing. Congratz Lars with this great sportive achievement!

Winning a world championship does not ‘just’ happen. Being an extremely talented athlete is a prerequisite. So is the willingness to work hard, make sacrifices and continue to go on where others might stop. And where others say yes, you say no. To become better, and eventually to be the best of the world.

This is Lars van Someren / Ned-800 his first World Champiosnip title. An extraordinary achievement by an extraordinary young man. But great athletes achieving great results can not go without a great support team. While it remains the archer and not the arrow that hits the bulls eye, we would like to express our gratitude to those who have significantly contributed to Lars his development and current sportive success.

We would like to thank the coaches Robbert-Jan Van Velzen, Raul Saubidet and Marc van Santen for working with Lars on the water so extensively. Furthermore, the enthousiastic team of InspanningLoont keeps Lars on track in more than one way. And Lars is priviliged to receive great support from his sponsors Windsurfing4you, The Loft Sails and Patrik Diethelm boards. On a more personal note, Tjitse Spitse, Pieter Eliens, Monty Spindler and David Kashy made significant technical, tactical and developmental contributions to Lars’ his gear and Formula set-up, enabling him to be the fastest Formula Windsurfing Junior sailor of the world!.

Also Windsurfingclub Windsurf Vereniging Almere Centraal must be credited for providing the infrastructure where talent can grow and for making additional time on water possible. Training with other talents is simply raising the bar every single day!

Without the unconditional support of the Montessori Lyceum Flevoland, it would not have been possible for Lars to combine his school work at the highest level with his sportive ambitions. Both Director Mrs. San Helferichs and mentor Joel de Bruijn made a real difference to Lars in this respect.

And for sure, he has his dedicated ‘Caddy Daddy’ who will take him where ever necessary. But equally important – and often overlooked – is the strong and supportive role of his Mom. Making sure that both school and sport stay on track, and more often than not, staying behind taking care of Claire, when ‘her boys’ are off to yet another event somewhere. Thank you for making it possible!

It just shows that even Champs – or especially Champs – just never walk alone. Mille grazie to all supporters Lars!